ادبکده

دوباره با تو غزل ...
نویسنده : علیرضا - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٩
 

دوباره با تو غزل التهاب می گیرد
هوای شعر غبار آشنای خسته من
خیال گمشده در کوچه های شعر و غزل
دل خمار جنون پیشه سبک سر من
بیا که خرمن زلف بهار افکن تو
بیا که صعوه فرتوت عشق بار دگر
از آفتاب نشان ترا نمی پرسم
بهانه سازی شیدا و مشق های جنون
ج

 

برای دیدنت این دل شتاب می گیرد
دوباره از نفست آفتاب می گیرد
میان عشق و جنون آب و تاب می گیرد
صفای چشم ترا در شراب می گیرد
دوباره در دل گل عطر ناب می گیرد
به اعتبار تو پر عقاب می گیرد
که نور در رگ او اضطراب می گیرد
دوباره با تو غزل التهاب می گیرد