ادبکده

جاذبه های گردشگری در شعر فارسی
نویسنده : علیرضا - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٧
 

 

شعر فارسی از مواریث ارزشمندی است که گذشتگان و نیاکان ما برای ما به یادگار گذاشته اند و یکی از مفاخر فرهنگی ارجمند ما ایرانیان است و شعر شاعران فارسی شامل موضوعات و مفاهیم متنوعی است به گونه ای که می توان در آن از طب و داروشناسی تا نجوم و فلسفه و.....یافت.

با توجه به این تنوع موضوعی،امکان پژوهش و جستجوی بسیاری در دواوین شعری وجود دارد که بررسی و مطالعه آن بسیار جذاب و دلنشین است

شعر شاعران طراز اولی چون سعدی و حافظ در این نوع بررسی ها بسیار راهگشا و پراهمیت است و دریافت هایی که از این قبیل اشعار می شود می تواند نمونه و الگوی نسبی از سایر شاعران باشد

این دو شاعر نامدار شیرازی گرد موضوعات گوناگونی گشته اند و آثارشان نمونه کامل و موفقی از شعر فارسی قرن هفتم و هشتم است

موضوع مورد پژوهش،جاذبه های گردشگری ایران در شعر این دو شاعر است

جاذبه های گردشگری ایران آنقدر وسیع و گسترده است که نمودهای مختلفی از آن ها را می توان در شعر این دو شاعر بررسی نمود

نگارنده جهت بررسی این امر در ده بخش به تحلیل و شرح موضوع پرداخته است و برای نشان دادن بسامد و تکرار و میزان اهمیت مفاهیم با جداول و نمودارهایی آنها را عینی تر و ملموس تر نموده است

ده بخش مذکور عبارتند از:

1-    طبیعت و زمین

2-    روییدنی ها و میوه ها

3-    حیوانات

4-    آسمان و متعلقات آن

5-    دریا و رودها

6-    انسان و مشاغل او

7-    خوردنی ها

8-    پوشیدنی ها

9-    اشیاء

10-           اماکن و بناها

از بخش های مذکور برخی از بسامد بیشتری در اشعار این دو شاعر برخوردارند و جنبه گردشگری بیشتری دارند مثلا روییدنی ها و خوردنی ها و پوشیدنی ها و اشیا از نمود بیشتری برخوردارند.

برخی از جاذبه های گردشگری خاص و شناخته شده و برخی نیز عام و کلی هستند

ادامه دارد